Löpning

kvinna som springer

Löpning är en motionsform som är mycket vanlig. Det enda som krävs i utrustning är ett par bra löparskor. Någon speciell bana behövs inte för att enbart träna löpnig på motionsnivå. När det kommer till löpning som tävlingsform delas den in i tre kategorier som är kortdistans, medeldistans och långdistans. Utöver det brukar även terränglöpning klassas som en kategori.

Med kortdistans menas att distansen är upp till 400 meter. De distanser som används inom tävlingssammanhang är 100, 200 samt 400 meter.

Med medeldistans menas sträckor som är mellan 600 meter och 1609 meter. Orsaken att det är en så ojämn sträcka som begränsar medeldistansen uppåt är att detta är en engelsk mil.

Med långdistanslöpning menas distans som är 5000 meter eller ännu längre. I vissa fall benämns även lopp på 2000 meter som långdistans. Det många förknippar med långdistans är däremot maraton och lopp som är på flera mil.